WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-07-24

WT.2370.3.2013

Zywienie kursantow Osrodka Szkolenia Komendy Wojewodzkiej PSP w Olsztynie w II polroczu 2013r.

Ogłoszenie o zamowieniu
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty