WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-01-11

WT.2370-2/13

Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KW PSP Olsztyn w 2013 roku w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty