WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-01-02

PT-2370/01/13

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni mieszczącej się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Morągu

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty