WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2012-12-19

PT.2370/2/12

Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KP PSP w Gołdapi w 2013 roku

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty