WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2012-12-05

PT-2370/1/12

Dostawę paliw płynnych dla pojazdów Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach na 2013r

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY