WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2012-11-30

WT.2370-7/12

Dostawa samochodu operacyjno-administracyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ
Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty