WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2012-11-27

PT.2370/1/12

Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KP PSP w Gołdapi w 2012 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert