WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2012-11-19

MT.2370-1/12

Dostawa samochodu operacyjnego małolitrażowego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty