WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2012-08-14

WT.2370-5/12

Żywienie kursantów Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Panstwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w II półroczu 2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty