WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2012-08-06

WT.2370-4/12

Żywienie kursantów Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Panstwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w II półroczu 2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadominie o unieważnieniu postępowania