WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2012-02-13

W T . 0823

Zarządzanie projektem pn. Na Straży- II etap, współfinansowanego z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych Euroregionu Niemen

Zapytanie ofertowe
Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty