WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2012-02-13

WT .0823

Promocja projektu pn. Na Straży- II etap, współfinansowanego z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych Euroregionu Niemen (zgodnie wymogami dot. informacji i promocji dla Programu, dostępnymi na stronie internetowej: www.niemen.org.pl)

Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty