WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2012-02-13

WT.0823

Organizacja wizyt studyjnych w Kaliningradzie FR, Olsztynie i Białymstoku w ramach projektu pn. Na Straży - II etap, współfinansowanego z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych Euroregion Niemen

Zapytanie ofertowe
zapytania Wykonawców z odpowiedziami zamawiaj±cego
Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty