WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2012-01-09

WT.2370-1/12

Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów


KW PSP Olsztyn w 2012 roku


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty