WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-12-28

PT 2370/2/11

Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2012 r. do kotłowni

Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzysrniejszej oferty