WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-12-08

PT-2370/2/2011

Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów


KP PSP Bartoszyce w 2012 roku

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty