WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-12-06

WT.2370-16/11

Dostawa centrali telekomunikacyjnej, rozbudowa serwera telekomunikacyjnego o funkcjonalność centrali telefonicznej

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty