WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-11-28

PT-2370/1/4/11

Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego KP PSP w Piszu w roku 2012

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zapytanie i odpowiedź do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty