WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-11-25

PT-2370/1/2011

Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów


KP PSP Bartoszyce w 2011 roku

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY