WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-11-24

PT-2370/1/2011

Dostawa lekkiego samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego – 1 szt

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY