WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-11-23

WT.2370-15/11

Dostawa zestawów komputerowych

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty