WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-11-16

PT-2370/01/11

Dostawa lekkiego samochodu operacyjno-administracyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ.doc
Zmiana w tereści siwz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty