WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-10-05

WT.2370-12/11

Dostawa samochodu operacyjno-administracyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej