WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-09-27

WT.2370-10/11

Dostawa samochodu operacyjno-administracyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienie treści SIWZ
Unieważnienie postępowania