WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-09-08

WT.2370-9/11

Dostawa samochodu do przewozu sorbentów i neutralizatorów

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 08.09.2011 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty