WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-09-07

PT-2370/1/3/11

Dostawa samochodu specjalnego wielozadaniowego z funkcją ratownictwa ekologicznego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zapytanie i odpowiedź do SIWZ
Zapytanie i odpowiedź do SIWZ 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty