WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-09-06

WT.2370-8/11

System wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów ratowniczych

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty