WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-08-25

WT.2370-7/11

Przeprowadzenie prac adaptacyjno-budowlanych w obiekcie Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego/Centrum Powiadamiania Ratunkowego (WCPR/CPR) zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 16 w Olsztynie.

Ogłoszenie o zamówieniu
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej