WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-07-21

PT-2370/1/1/11

Dostawa lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana w tresci do specyfikacji.doc
Zapytanie i odpowiedź do SWIZ
Zapytanie i odpowiedż na SIWZ 2
Zapytanie i odpowiedź do SIWZ 3
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania