WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-07-01

WT.0823-5/RPO2-5.1.6/10

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pn: „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych Warmii i Mazur poprzez zakup 3 specjalistycznych samochodów do działań w wypadkach komunikacji zbiorowej”

Zapytanie ofertowe