WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-05-13

WT.2370-4/11

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty