WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-02-11

PT-2370/01/11

Tankowanie pojazdów KP PSP Ostróda na stacjach benzynowych położonych na terenie miasta Morąg przez okres 33 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy
Unieważnienie postępowania