WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-01-04

WT.2370-1/11

Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KW PSP Olsztyn w 2011 roku

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty