WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-12-16

PT - 2370/09/2010

Dostawa oleju opałowego lekkiego w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. do kotłowni Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty