WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-12-09

WT.2370-23/10

Dostawa samochodu operacyjno-administracyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty