WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-12-07

MT2370-1/10

Przedmiotem zamówienia jest:
- etylina PB 95 – zapotrzebowanie roczne ok. 7 tys. litrów,
- olej napędowy - zapotrzebowanie roczne ok. 24 tys. litrów
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, JRG nr 1, JRG nr 2.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia