WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-12-06

PT-2370/01/2010

Dostawa podwozia samochodu typu Pick-Up z napędem 4x4 pod

zabudowę na specjalny samochód rozpoznawczo- ratowniczy.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o wyborze oferty.