WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-11-26

WT.2370-21/10

Dostawa 2 szt. central telekomunikacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty