WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-11-25

WT.2370-22/10

Dostawa zestawów urządzeń peryferyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
wyjaśnienie
wyjaśnienie treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty