WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-11-17

WT.2370-19/10

Dostawa klimatyzatorów

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty