WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-11-05

WT.2370-14/10

Zestaw urządzeń peryferyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania