WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-10-29

WT.2370-13/10

Dostawa Zintegrowanego Systemu Łączności

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty