KW PSP Olsztyn
Niepodległości 16
10-045 Olsztyn
Olsztyn, dn. 07-01-2018r.
INFORMACJA
O DZIAŁANIACH STRAŻY POŻARNEJ W DNIU 06-01-2018r.
Straż Pożarna interweniowała 33 razy, w tym:
POŻARY 10 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 21 ALARMY FAŁSZYWE 2
Małe 10 Małe 5 Złośliwe 0
Średnie 0 Lokalne 16 W dobrej wierze 0
Duże 0 Średnie 0 Z instalacji wykrywania 2
Bardzo duże 0 Duże 0
Gigantyczne 0
W działaniach zaangażowanych było: 48 zastępów i 227 strażaków, w tym:
POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY FAŁSZYWE
ZASTĘPY 13 33 2
STRAŻACY 58 160 9
W zdarzeniach było poszkodowanych ogółem: 3 osób, w tym:
OFIARY ŚMIERTELNE Pożary Miejscowe zagrożenia RANNI Pożary Miejscowe zagrożenia
OGÓŁEM 0 0 0 3
W tym ratownicy 0 0 0 0
Inni 0 0 0 3
Akcje interwencyjne od początku 2018 roku: 233 razy, w tym:
POŻARY 79 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 142 ALARMY FAŁSZYWE 12
Małe 75 Małe 27 Złośliwe 0
Średnie 4 Lokalne 115 W dobrej wierze 8
Duże 0 Średnie 0 Z instalacji wykrywania 4
Bardzo duże 0 Duże 0
Gigantyczne 0
W zdarzeniach od początku roku było poszkodowanych ogółem 34 osób, w tym:
OFIARY ŚMIERTELNE Pożary Miejscowe zagrożenia RANNI Pożary Miejscowe zagrożenia
OGÓŁEM 1 3 1 29
W tym ratownicy 0 0 0 0
Inni 1 3 1 29
Sporządził: st. kpt. KOWALSKI Łukasz
Strona 1/1Wydruk wykonano z programu SWD-ST 3 firmy Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z
o.o.