KW PSP Olsztyn
Niepodległości 16
10-045 Olsztyn
Olsztyn, dn. 11-12-2017r.
INFORMACJA
O DZIAŁANIACH STRAŻY POŻARNEJ W DNIU 10-12-2017r.
Straż Pożarna interweniowała 27 razy, w tym:
POŻARY 13 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 12 ALARMY FAŁSZYWE 2
Małe 12 Małe 2 Złośliwe 0
Średnie 1 Lokalne 10 W dobrej wierze 2
Duże 0 Średnie 0 Z instalacji wykrywania 0
Bardzo duże 0 Duże 0
Gigantyczne 0
W działaniach zaangażowanych było: 45 zastępów i 196 strażaków, w tym:
POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY FAŁSZYWE
ZASTĘPY 24 18 3
STRAŻACY 104 79 13
W zdarzeniach było poszkodowanych ogółem: 3 osób, w tym:
OFIARY ŚMIERTELNE Pożary Miejscowe zagrożenia RANNI Pożary Miejscowe zagrożenia
OGÓŁEM 0 0 0 3
W tym ratownicy 0 0 0 0
Inni 0 0 0 3
Akcje interwencyjne od początku 2017 roku: 18900 razy, w tym:
POŻARY 4603 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 13278 ALARMY FAŁSZYWE 1019
Małe 4460 Małe 1587 Złośliwe 38
Średnie 129 Lokalne 11493 W dobrej wierze 606
Duże 12 Średnie 192 Z instalacji wykrywania 375
Bardzo duże 2 Duże 6
Gigantyczne 0
W zdarzeniach od początku roku było poszkodowanych ogółem 2785 osób, w tym:
OFIARY ŚMIERTELNE Pożary Miejscowe zagrożenia RANNI Pożary Miejscowe zagrożenia
OGÓŁEM 14 209 144 2418
W tym ratownicy 0 0 13 10
Inni 14 209 131 2408
Sporządził: mł. bryg. GRYCIUK Paweł
Strona 1/1Wydruk wykonano z programu SWD-ST 3 firmy Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z
o.o.